SJENICA – U Sjenici, 9. decembra 1881. godine rođen je srpski četnički vojvoda poznat kao vojvoda Vuk. Vojin Popović je učestvovao u borbama za Makedoniju, u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, kao komandant Dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu.

Ubrzo nakon rođenja Vojina njegova porodica se preselila u Kragujevac, gde je Vojin pohađao školu. Opredelio se za vojnu karijeru. 3. novembra 1901. godine završio je vojnu akademiju i postao potporučnik. Kad su prve čete 1905. krenule za Staru Srbiju među četnicima bio je i Vojin Popović. Učestvovao je borbama protiv turaka na Čelopeku i Kozjaku.

Vojin Popović učestvovao je u mnogim bitkama, i Četničkim akcijama, balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. U balkanskim ratovima učestvovao je u Kumanovskoj bici i bici na Srtevici. Njegov četnički odred pomagao je Dunavskoj diviziji u Prvom svetskom ratu da održi front u Mačvi. Kao komandant Jadarskog četničkog odreda učestvovao je u Cerskoj bici. Zajedno sa srpskom vojskom se povukao preko Albanije a kad je otvoren Solunski front, bio je komandant Dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu.

Poginuo je u neravnopravnoj borbi sa Bugarima severno od sela Gruništa, u jurišu na Gruniški vis 29. novembra 1916. godine u 35. godini života. Ubio ga je tokom pucnjave na mestu zvanom “Starkov grob”, jedan stari Bugarin iz puške “Manliherke”. Po svedočenju komandira Milorada Milosavljevića Burde: kao već ranjen u levu ruku, spustio se Vuk u zaklon, da mu previju ranu, kada ga je drugi metak pogodio sa desne strane,pravo u srce. Njegov Dobrovoljački odred imao je na početku Solunskog fronta 2200 ljudi, a zaključno sa Vukovom smrću spao je na svega 450 ljudi – bila je to i smrt njegovog odreda. Preživeli vojnici Dobrovoljačkog odreda prebačeni su u druge pukove. Gruniški vis je bio osvojen a Bugari proterani. Kada je poginuo imao je čin pešadijskog potpukovnika srpske vojske.

Njegovo telo bilo je sahranjeno na srpskom vojničkom groblju u Zejtinliku, a septembra 1923. preneto je na Novo groblje u Beogradu.


indeksonline.rs