BEOGRAD – Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika održalo je danas 6. redovnu godišnju skupštinu u Beogradu kojoj su, pored člnaova Udruženja, prisustvovali i predstavnici sudova, tužilaštva, advokature i Ministarstva pravde.

Predsednica Udruženja Jelena Gajić ocenila je da je za prethodnih šest godina od osnivanja Udruženje postiglo velike uspehe, posebno što su pomoćnici sudija i tužilaca prepoznati u predlogu amandmana na Ustav Srbije, koji su od pre dva dana ušli u skupštinsku proceduru.

Takođe je podsetila da je prošle sedmice iz redova sudijskih i tužilačkih pomoćika izabrano 250 kandidata za sudije i 100 kandidata za tužioce.

USTP je danas uručio zahvalnice za unapređenje pravosudnih profesija Ministarstvu pravde koju je primio državni sekretar Radomir Ilić, kao i osnivaču USTP i sadašnjem predsedniku Udruženja sudija i tužilaca Nenadu Stefanoviću.

U izjavi za Tanjug predsednik Upravnog odbora Udruženja Jelena Dunjić navela da je na današnjoj skupštini raspravljano o dosada preduzetim aktivnostima, a ratifikovan je i Sporazum sa Udruženjem sudija i tužilaca Srbije i Udruženjem sudija prekršajnih sudova koji se tiče položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika u sistemu Republike Srbije.

Osvrćući se na predlog ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, USTP je kako je navela, zadovoljno predlozenim rešenjima koja se tiču sudijskih i tužilačkih pomoćika, jer su prepoznati kao grupa koja čini deo pravosudnog sistema.

Udruženje je osnovano 2012. godine, sa ciljem da se bavi pitanjima i problemima sudijskih i tužilačkih pomoćnika, koji čekaju na izbor za sudije i tužioce.

U Srbiji trenutno ima 1.800 sudijskih i tužilačkih pomoćnika, bez čijeg se rada, kako često priznaju i same sudije i tužioci, ne bi moglo zamisliti funkcionisanje pravosuđa, jer obavljaju veliki deo posla.