Naslovna srbija Jagodina Jagodinci kupili lekova za 232,6 miliona dinara

Jagodinci kupili lekova za 232,6 miliona dinara

JAGODINA – Državna apoteka u Jagodini i pored teških uslova poslovanja i nelojalne konkurencije mnogo više privatnih apoteka, prošlu godinu nije završila s negativnim bilansom, a ostavrila je promet od 232.631.606 dinara za lekove i medicinsko tehnička pomagala.

Reč je o prometu ostvarenom s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje (RFZO) i Fondom za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a prihod od prodaje je 10.949.824 dinara, stoji u izveštaju Upravnog odbora apoteke koji su, pre dva dana, bez diskusije i jednoglasno prihvatili odbornici Skupština grada.

U izveštaju, koji su potpisali predsednik Upravnog odbora Momir Jovanović i direktorka apoteke Jelena Savić, stoji da su apoteke iz Plana mreža, od pre četiri godine kada je RFZO sklopio ugovore s privatnim apotekama, stavljene “u nepravedan i nelojalan položaj”.

Prošle godine očekivao se Zakon o farmaceutskoj delatnosti, “ali se to nije dogodilo, doneseni i definisani propisi samo su precizno ulepšali postojeće”, ističu u ovoj ustanovi i podsećaju da su se i oni “pridružili inicijativi za izmenu i usklađivanje člana 212 a Zakona o zdravstvenom osiguranju”.

“Incijtiva Apotekarskih ustanova koje još posluju u Republici Srbiji, poslata je svim nadležnom Ministarstvima i predsedniku Republike”, stoji u izveštaju.

U inicijativi se navodi da su “državne apoteke dovedene u nepovoljan položaj u odnosu na privatne koje nisu u obavezi da nabavljaju lekove za recept od dobavljača s kojima je RFZO zaključio Okvirne sporazume, već mogu da nabavljaju lekove od bilo kog dobavljača, na osnovu kojih dobijau dodatne bonitete”.

“Nabavka leka od strane privatnih apoteka je znatno olakšana i svodi se samo na pporudžbinu, dok apoteke iz Plana mreža zaključuju pojedinačne ugovore na osnovu Okvirnih sporazuma. Mogućnost nabavke lekova od bilo kog dobavljača ne obavezuje privatne apoteke da imaju veće zalihe, te nemaju problema sa zakonitošću rada ni prilikom nivelecije cena”, ističu u ovoj apoteci.

Tragajući za lekom za ozdravljenje državnih apoteka jagodinski apotekari su izračunali, s obzirom da je veliki broj privatnih apoteka zaključio ugovore sa RFZO, da finansijska sredštva RFZO privatnim apotekama, prelaze 60 odsto, što, po njima “dovodi u sumnju opravdanosti centralizovanih javnih nabavki samo za državne apoteke”.

Blagi pad realizacije u ovoj Apoteci vide i u tome što privatne apoteke i lanci tih apoteka, “nemaju obavezu poštovanja Zakona o javnim nabavkama i Zakona o budžteskom sistemu, te mogu nabaviti u svakom trenutku svaki lek po sopstevnim potrebama a državnim apotekama je, ovim zakonima to pravo uskraćeno, jer zahteva određenu vremensku proceduru”.

Državna apoteka u Jagodini ima pet apoteka u gradu i pet odelenja u selima i zapošljava 39 radnika od kojih je 15 sa visokom školskom spremom. Privatnih apoteka je oko tri puta više.

Prema standardima koji se primenjuju u zemljama Evropske unije, optimalan broj apoteka u Srbiji je oko 1.800 do 2.000, a u Udruženju privatnih apotekara procenjuju da ih sada ima oko 4.000. U poslednje dve godine otvoreno ih je oko 1.000 i dalje se otvaraju.