PRIJEPOLJE – Na evidenciji prijepoljske Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, koja obuhvata opštine Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenicu, nalazi se 15.700 ljudi, što je za desetak odsto manje nego krajem decembra 2017. godine.

Najviše nezaposlenih je u Sjenici – gotovo 5.000 , slede Priboj sa ukupno 4.511 i Prijepolje sa 4.320, dok u Novoj Varoši na posao čekaju 1.864 naša sugrađanina.

Prema podacima prijepoljske Filijale NSZ, od ukupnog broja nezaposlenih na novovaroškom tržištu rada, najviše je onih bez kvalifikacija i sa trećim stepenom stručne spreme – ukupno ih je 1.242. Za poslom traga i 416 svršenih srednjoškolaca, osmoro ih je sa petim, a 107 sa šestim stepenom stručne spreme. Sa fakultetskom diplomom sedmog stepena na radnu knjižicu čeka njih 81.

– Broj nezaposlenih u Novoj Varoši je krajem decembra prošle godine bio manji za 4,3 odsto u odnosu na isti period 2017. Nezaposlena lica sa ovog područja učestvuju sa 11,92 procenta u odnosu na ukupan broj nezaposlenih na teritoriji koju pokriva Filijala sa sedištem u Prijepolju – kaže Aleksandar Stikić iz prijepoljske Filijale NSZ. On ističe da su od ukupnog broja nezaposlenih Novovarošana 952 žene, da njih 309 čeka prvo zaposlenje, a da su na evidenciji 1.562 lica koja su ranije bila radno angažovana i na radnu knjižicu čekaju duži period.

Stikić iznosi i podatak da su tokom prošle godine poslodavci najviše interesovanja iskazali za radnicima tekstilne struke – šivači, tkači, prelci, potom prehrambene industrije (pekari, mesari, mlekari), metalske struke (zavarivači, operateri na CNC mašinama, bravari), kao i hemijskoj industriji (plastičari), a posebno je potraga za kuvarima i konobarima. „Specifičnost Nove Varoši u odnosu na susedne opštine mogla bi biti inače slabija zainteresovanost poslodavaca za prijem novih radnika“, smatra Aleksandar Stikić.

Prema evidenciji NSZ , u Prijepolju su od 4.320 nezaposlenih 2.120 žene. Najviše ih je sa trogodišnjom srednjom školom -1.492, slede oni sa završenom osmoljetkom -njih 1.219, dok na zaposlenje čeka i 1.138 osoba koje su završile četvorogodišnju srednju školu. Među nezaposlenima je i 392 visoko obrazovanih lica odnosno 165 sa šestim stepenom i 227 sa sedmim stepenom stručne spreme.

U Priboju je ukupno 4.511 nezaposlenih na evidenciji, od čega su 2.332 pripadnice ženskog pola odnosno blizu 52 odsto. I u ovoj opštini bez radne knjižice najviše je onih bez kvalifikacija i sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, a na posao čeka čak 429 visoko obrazovanih. Najteža situacija je u Sjenici. Na evidenciji tamošnjeg tržišta rada nalazi se 4.995 lica. Čak 2.408 njih ima završenu samo osnovnu školu, dok je sa završenom srednjom školom njih 1.281. Sa šestim i sedmim stepenom ih je 304.

Podaci, međutim , pokazuju da je opšta slika na polju zapošljavanja u ovom delu Srbije ipak bolja u odnosu na neki raniji period. Krajem 2017. na evidenciji prijepoljske Filijale NSZ bilo je blizu 17.000 nezaposlenih u ove četiri opštine, što je za oko 1.500 lica više nego krajem prošle godine. Najveći problem i dalje je nemogućnost zapošljavanja lica starijih od pet decenija života, ali i mlađih od 30 godina. U te kategorije ljudi bez zaposlenja spadaju i korisnici novčane socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom , kao i Romi.

– Lokalna samouprava je svesna složenosti problema nedostatka posla, te već duži period iz opštinskog budžeta izdvaja značajna sredstva za podsticaj zapošljavanja, mnogo više nego opštine u okruženju. Za mere lokalne politike zapošljavanja u periodu od 2009. do kraja 2018. iz opštinske kase utrošena su sredstva od oko 144.000.000 dinara – naglašava Predrag Šaponjić, predsednik opštinskog Saveta za zapošljavanje. On podseća da su zahvaljujući sprovođenju više programa predviđenih Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, lane bile angažovane 102 osobe sa tržišta rada. Za programe javnih radova, stručne prakse, subvencija za zapošljavanje i podsticaj teže zapošljivih kategorija nezaposlenih iz opštinskog budžeta utrošeno je oko 10.000.000 dinara, a iz državne kase 7,5 miliona dinara.

Opština Nova Varoš će i tokom ove godine nastaviti sa trendom ulaganja na polju otvaranja novih radnih mesta. Za realizaciju mera zapošljavanja budžetom za 2019. opredeljeno je 8,5 miliona dinara, a koje će se od njih sprovesti i sa kolikim iznosom sredstava, znaće se uskoro, odmah nakon konkursa NSZ , a potom usaglašavanja lokalnih sa nacionalnim programima. Ono što se zna da će se u lokalnoj upravi i ove godine opredeliti za program javnih radova, jer je on u praksi pokazao najbolje efekte.


Danas