BEOGRAD – Ministarstvo pravde objavilo je danas Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika, koje predviđaju pored ostalog, uvođenje doživotnog zatvora u kazneni sistem Srbije, kao i novo krivično delo napad na advoakta a regulišu i sankcionisanje prirpemanja teškog ubistva.

Izmenama i dopunama koje su u celosti objavljene na sajtu Ministarstva pravde predviđen je novi sistem strogog kažnjavanja povratnika u krivičnim delima sa elementima nasilja, strožije kažnjavanje dilera droge kao i druge novine i preciziranja .

Doživotni zatvor treba u potpunosti da zameni postojeću najtežu kaznu zatvora u trajanju od 30 do 40 godina, budući da nema razloga da obe kazne postoje istovremeno.

To znači da će, ukoliko ova rešenja budu usvojena u skupštini, pored predloga Fondacije “Tijana Jurić” da se kazna doživotnog zatvora izriče za najteže oblike krivičnih dela teško ubistvo, silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba nad detetom, kada su izvršena prema detetu, maloletnom licu, bremenitoj ženi i nemoćnom licu, doživotni zatvor moći da se izrekne i za sva druga krivična dela za koje je prema važećem zakonskom rešenju propisan zatvor od 30 do 40 godina.

Ta dela su: ubistvo predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti ), ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, upotreba nedozvoljenih sredstava borbe, protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja (član 378. st. 3. i 4. KZ), agresivni rat (član 386. stav 2. KZ), terorizam (član 391. stav 4. KZ), upotreba smrtonosne naprave (član 391v stav 3. KZ), uništenje i oštećenje nuklearnog objekta (član 391g stav 3. KZ) i ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom (član 392. stav 3. KZ).

Prema rešenjima, doživotni zatvor ne može biti izrečen osobi koja nije napunila 21 godinu života.

Uslovni otpsut sa izdržavanja kazne doživotnog zatvora moći će da dobije osuđeni koji je izdržao 27 godina u zatvoru, ali ne i za dela iz predloga fondacije “Tijana Jurić”

Pored uvođenja doživotnog zatvora, Nacrt zakona presviđa i značajnu novinu koja se tiče propisivanje pravila za strožije kažnjavanje učinilaca krivičnih dela kada su u pitanju povratnici, odnosno višestruki povratnici, navodi se u obrazloženju Nacrta zakona.

Priprema ubistva definisana je kao novi stav za krivično delo teško ubistvo i glasi: “ko nabavlja ili osposobljava sredstva za izvršenje krivičnog dela iz stava 1. ovog člana ili otklanja prepreke za njegovo izvršenje ili sa drugim dogovara, planira ili organizuje njegovo izvršenje ili preduzme drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za njegovo neposredno izvršenje, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.”

Kako se dodaje u obrazloženju, Jedan od razloga za donošenje izmena i dopuna Krivičnog zakonika je rezultat potrebe za potpunim usaglašavanjem domaćeg krivičnog zakonodavstva sa Preporukom br. 5 FATF – međuvladinog tela koje postavlja globalne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Tanjug

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here