BEOGRAD – Doktorska disertacija koju je aktuelni ministar finansija Siniša Mali odbranio 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, nije plagijat, zaključila je stručna komisija, piše današnje izdanje lista Danas.

U izveštaju stručne komisije, u koji je list imao uvid, navodi se da je “analizirana doktorska disertacija rezultat samostalnog naučnoistraživačkog i stručnog rada kandidata”, te da “iako postoje odredjeni propusti, oni po obimu i značaju nisu doveli u pitanje osnovne naučno doprinose i orgininalnost ovog rada”.

Stručna komisija smatra da je “kandidat ispunio sve zakonski propisane uslove i predlaže da se kandidat Siniša Mali promoviše u zvanje doktora nauka, kako bi mogao koristiti sve prava koja mu po tim propisima pripadaju”.

Stručnu komisiju činili su profesor Beogradske bankarske akademije Dejan Erić, profesor emeritus na Univerzitetu u Rijeci Vinko Kandžija, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u LJubljani Tomaž Čater i profesor Ekonomskog fakulteta u Banjaluci Dragan Mikerević.

Etička komisija Fakulteta ogranizacionih nauka jednoglasno je usvojila mišljenje stručne komisije prema kome je doktorska disertacija Siniše Malog ; rezultat njegovog samostalnog naučnoistraživačkog i stručnog rada i svoj izveštaj prosledila fakultetu.

Za danas je zakazana sednica Naučno nastavnog veća FON-a, koje će razmatrati i odlučivati o izveštaju Etičke komisije.

Akademik Dušan Teodorović izjavio je za Danas da ostaje pri mnogo puta iznetnom stavu da je doktorat Siniše Malog “bezočan plagijat”.

Komisija nije imala hrabrosti da to konstatuje već umesto toga koristi termine “greške i propusti”, rekao je Teodorović, koji je zbog svojih zasluga izabran za počasnog senatora Univerziteta u Ljubljani i na tom univerzitetu je biran i za redovnog profesora.

On razmišlja, kako je rekao, da podnese inicijativu Etičkoj komisiji Univerziteta u LJubljani za akademsku odgovornost člana komisije sa tog Univerziteta.

Beta