BEOGRAD – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave najavilo je da će danas početi javna rasprava o Nacrtu o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama koja će trajati do kraja meseca.

U saopštenju Ministarstvo je pozvalo sve zainteresovane da se upoznaju s tekstom Nacrta i da daju svoje predloge, sugestije i komentare.

Nacrt će danas biti objavljen na sajtu Ministarstva (www.mduls.gov.rs ), Portalu e-Uprave, a biće predstavljen i na okruglim stolovima u Novom Sadu i Beogradu.

Važeći Zakon o političkim strankama donet je 2009. godine, a njegove izmene su pokrenute radi obaveze usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku kao i zbog potrebe preciziranja pojedinih pitanja za kojima se u primeni Zakona ukazala potreba.

Predloženim izmenama se osnivači stranaka oslobađaju nepotrebnih troškova, a proces osnivanja stranke ubrzava i olakšava. Istovremeno se precizira i postupak osnivanja stranke i pokretanja inicijative, održavanja osnivačke skupštine, kao i brisanje i prestanak rada političke stranke.


Tanjug