NOVI PAZAR – Danas su počeli radovi na jedinom nezavršenom delu zida Kulturnog centra u Novom Pazaru.

Nakon što su uklonjeni montažni objekti i otpočela rekonstrukcija i proširenje platoa Hatidže Mehmedović, otvorila se mogućnost za zamenu stolarije i novu fasadu na tom delu zgrade Kulturnog centra.