BEOGRAD – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je danas javni konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za finansiranje programa i projekata iz oblasti kulture.

Ukupna vrednost sredstava opredeljenih za 2019. iznosi 30 miliona dinara, što je za 37 odsto više u odnosu na prošlu godinu, saopšteno je iz ministarstva.

Sredstva se dodeljuju godišnje, u jednoj od četiri zakonom utvrdjene oblasti: kultura, obrazovanje, informisanje i službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina.

Кonkretnu oblast za datu godinu utvrdjuje Savet za nacionalne manjine na predlog, odnosno u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Ove godine Savet za nacionalne manjine je, u cilju obezbedjivanja uslova za dostupnost kulturnih vrednosti i zaštitu kulturnog identiteta i nasledja nacionalnih manjina, usvojio predlog da prioritetna oblast za finansiranje programa i projekata iz Fonda u ovoj godini bude kultura.

Кonkurs za prijavu projekata otovoren je do 7. juna 2019. godine, a pravo učešća imaju ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva koje imaju sedište na teritoriji Srbije i čija je oblast delovanja zaštita i unapredjenje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, kao i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta, odnosno akademija strukovnih studija.

Od 2017. godine, kada je ponovo aktiviran, iz Fonda za nacionalne manjine podržano je skoro 100 projekata.

Fond za nacionalne manjine aktiviran je nakon ; 15 godina zastoja 2017. godine, a sredstva za finansiranje projekata se od tada iz godine u godinu uvećavaju, navedeno je u saopštenju.

Više o javnom konkursu, uslovima i načinu prijave možete saznati nawww.mduls.gov.rs