ZAGREB – Za dve sedmice, u nedelju, 19.maja, u sedam opština pripadnici srpske, romske i albanske nacionalne manjine u drugom krugu izbora biraće članove svojih manjinskih veća, saopštila je Državna izborna komisije.

Opstinska manjinska veća imaju deset članova, ali prema dobijenim tumačenjima, ne moraju biti izabrani svi članovi, a za konstituianje potrebno je najmanje šest članova.

Kada kandidati dobiju isti broj glasova ide se u drugi krug, pa će stoga u opštinama Cestica i Petrijanec (Varaždinska županija) članove manjinskog veća biraće pripadnici romske manjine, u opštinama Veliki Grđevac (Bjelovarsko-bilogorska županija), Jakšić i Čaglin (Požeško-slavonska) srpske, a u Omišlju (Primorsko-goranska) i Vrsaru (Istarska) pripadnici albanske nacionalne manjine.

Više od 250.000 pripadnika nacionalnih manjina juče su po peti put birali manjinska veća i predstavnike, a odaziv je bio slab – do poslepodne glasalo je manje od deset posto birača, a izbori su prošli bez dojava o nepravilnostima.

Birala su se 352 manjinska veća i 109 predstavnika. Veća su birana u 19 županija, Gradu Zagrebu, 68 gradova i 108 opština, predstavnici u 19 županija, Zagrebu, 34 grada i jednoj opštini. Članove veća biralo je 14 manjina, predstavnike njih 20, a kandidata je bilo gotovo 6.700.

Manjinska veća biraju se u gradovima i opštinama u kojima pripadnici neke manjine imaju najmanje 1,5 posto u ukupnom stanovništvu, odnosno tamo gde ta manjina broji više od 200 pripadnika. Na nivou županije ta je granica 500 pripadnika.

Županijska manjinska veća imaju 25 članova, gradska 15, opštinka deset.

U jedinicama gde nema dovoljno pripadnika neke manjine da bi se formirala veća, ali ih ima najmanje sto, biraju se manjinski predstavnici.

Tanjug