NOVI PAZAR – Nakon obilaska terena i utvrđivanja visokog vodostaja reke Reške, Gradski štab proglasio je vanrednu situaciju na teritoriji grada Novog Pazara.

Ocenjujući da je vodostaj reke Raške najveći još od poplave 1979. gradonačelnik je kazao: “Leva i desna obala reke Raške su ugrožene, sve ekipe su na terenu, sve mašine javnih preduzeća i privatnika su angažovane, dežuraju, naročito pored mostova. Zahvaljujem se svim privatnicima koji su se angažovali da kako bi zaštitili imovinu naših građana, a mi ćemo se potruditi da saniramo nastalu štetu.”

U ovom trenutku raspoređeno je 750 vreća sa peskom. Prerađene vode ispravne za piće još uvek ima u dovoljnoj meri.

Direktor “Direkcije za izradnju”, Mujo Šaćirović kazao je da su jutros tri reke imale povećan vodostaj i da su se izlile, posebno reke Trnava i Jošanica i to u delovima koji su standardno na udaru prethodnih godina. “Mi intezivno radimo i nadamo se da će ove godine početi sa korićenjem Banjske i Trnavske reke. Reka Raške je imala najozbiljnija izlivanja uglavnom izazvana ljudskim faktorom. Trenutno nema veće materijalne štete. Radi se procena daljih radova na odbrani, ali razmišljamo I o sanaciji.

Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, dr Šefadil Spahić rekao je das u preuzete sve mere predviđene u ovakvoj situaciji. “Izvršili smo vanredni epidemiološki nadzor i konstantovano da je situacija nestabilna iz razloga što je došlo do izlivanja fekalija. Apelujemo na građane da preduzmu sve mere za održavanje lične higijene. Voda za piće je bakteriološki i hemijski ispravna. Kada dođe do čišćenja ulica, naše ekipe su u pripravnosti i izvršiće dezinfekciju”, rekao je dr Spahić