ŽENEVA – Globalna komisija za politiku o drogama (Global Commišion on Drug Policy), objavila je svoj najnoviji izveštaj u kojem ukazuje na ponovno uvođenje klasifikacije narkotika koja bi bila zasnovana na nauci i dokazima.

U izveštaju pod naslovom “Klasifikacija psihoaktivnih supstanci – kada je nauka stavljena po strani” ukazuje se na duboko pogrešan sistem koji je odavno napustio nauku i ističe da je međunarodni sistem za klasifikaciju droga “jezgro režima kontrole”, koje je danas, kako kažu, nažalost trulo.

Bivša predsednica Švajcarske, Rut Drajfus, koja je predsednica ove organizacije, ističe da su neki narkotici procenjivani još pre osam decenija – i ta ocena ne predstavlja sadašnje znanje o njima, dok neke druge droge nikada nisu ni bile procenjivane.

Prema njenim rečima, psihoaktivne supstance treba klasifikovati u pogledu njihovog potencijala za zavisnost i druge štete koje one mogu da izazovu.

“Danas to nije slučaj, neke supstance su legalno dostupne jer se smatraju korisnim (lekovi) ili kulturno važnim (alkohol), dok se druge smatraju destruktivnim i strogo su zabranjene”, navodi Drajfus.

Izveštaj navodi i da su proizvodnja, prodaja i potrošnja ovih supstanci zabranjeni, sa nekada veoma tragičnim posledicama: ljude pogubljuju zbog krivičnih dela povezanih s drogom, žene hase zbog posedovanja droge i odvojene su od svoje dece, osobe-zavisnici se prisiljavaju na lečenje i tamo trpe fizičko i psihičko zlostavljanje, zajednice su rastrgane dok se organizovani kriminalci upuštaju u ratove, poljoprivrednicima su usevi poprskani štetnim pesticidima, a stotine hiljada ljudi svake godine umire od predoziranja povezanog sa drogom, zaraženi su HIV-om, nemaju mogućnost pristupa odgovarajućem tretmanu ili lekovima.

Žorže Sampajo, bivši predsednik Portugala i član Globalne komisije za politiku prema drogama, ocenio je da ovaj izveštaj pruža novo naučno shvatanje o drogama. On osporava međunarodnu klasifikaciju droga koja pokazuje da ona ima malu ili nikakvu korelaciju s njihovim naučno procenjenim štetama. 

Prema njegovim rečima, dokazi zasnovani na sistemu klasifikacije droga može da napravi stvarnu razliku jer utiče i usmerava ljude na donošenje odgovornijih i manje štetnih izbora.

“Korišćenje racionalnih dokaza za procenu štete od droga je, bez sumnje, korak napred”, ističe Sampajo.

Klasifikacija psihoaktvnh supstanci je srž međunarodnog sistema kontrole droga. I zbog toga vlade moraju da osiguraju da je bude, jer ukazuje na jasne koristi i štete od droga, i omogućava odgovorne zakonske regulatorne modele za kontrolu narkotika, zaključuje se u Izveštaju Globalne komisije za politiku o drogama.

Tanjug /Foto :Pixabay