BEOGRAD – Tokom posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Beogradu potpsana su i razmenjena 22 dokumenta medju kojima su i sporazum o isporuci raketa “mistral”, kao i izjava o namerama o realizaciji projekta izgradnje beogradskog metroa.Medju potpisanim sporazumima su sporazum o kinematografskoj delatnosti, kao i sporazum dve vlade o statusu francuske škole u Beogradu.

Potpisani su sporazumi o saradnji Javnobeležničke komore u Srbiji i Visokog saveta javnih beležnika Francuske, kao i komore javnih izvršitelja Srbije i Nacionalne komore javnih izvršitelja Francuske.

Francuska i Srbija su potpisale i sporazume o saradnji kompanije Šnajder elektrik i Beogradskog univerziteta, kao i te kompanije i Univerziteta u Novom Sadu.Potpisan je sporazum o saradnji u oblasti stripa, administrativni sporazum o saradnji u oblasti reforme javne administracije, upravljanja ljudskim resursima i profesionalnom obrazovanju, kao i administrativni sporazum u oblasti sporta.

Potpisan je sporazum o saradnji Ministarstva prosvete, Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Srbiji u borbi protiv predrasuda i diskriminacije u obrazovnom sistemu, kao i sporazum u oblasti nastave francuskog jezika.

Potpisan je sporazum o donaciji EVOFINDER, pismo o namerama francuske i srpske carine, ugovor o otkupu toplotne energije između Beočista energija i Beogradske elektrane.

Potpisan je ugovor sa kompanijom MBDA o isporuci raketa “mistral”, Tehnički sporazum Ministarstva odobren za ugovor sa MBDA.

Potpisana je izjava o namerama o realizaciji projekta izgradnje beogradskog metroa, memorandum između Beogradskog vodovoda i kanalizacije i kompanije Veolia, memorandum o saradnji između RTE i EMS AD.

Takodje su potpisani ;protokol o namerama Akuo Energy SAS, IEL OIE Balkan Renewble Energy i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, protokol o namerama Preparco i AKUO Energy SAS za finansiranje vetroparka Dasiadi i Protokol o namerama za razvoj projekata dubinske geotermike u Srbiji.


Beta