NOVI PAZAR – Pozivaju se gradani, vlasnici i korisnici individualnih objekata za stanovanje i kolektivno stambenih zgrada sa teritorije grada Novog Pazara da se prijave za učešće u nagradnoj akciji za izbor najlepše uređene bašte ili balkona.

Rok za prijavu je 23. jula, a sve informacije možete dobiti na https://www.novipazar.rs/oglasi-i-konkursi

Prijave na Javni poziv se dostavljaju na adresu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Odeljenja za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu, (Ulica Stevana Nemanje broj 2, putem pošte, predajom na pisarnicu Gradske uprave, elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]

Grad Novi Pazar je obezbedio nagrade i to:

Prva nagrada u iznosu od 50.000,00 dinara

Druga nagrada u iznosu od 30.000,00 dinara

Treća nagrada u iznosu od 20.000,00 dinara