HAG – Holandski vrhovni sud podržao je danas odluku nižeg suda da je Holandija delimično odgovorna za smrt oko 350 muslimanskih muškaraca koje su ubile snage bosanskih Srba za vreme masakra u Srebrenici 1995. godine.

Predsedavajući sudija Kees Strefkerk rekao je da holandski pripadnici mirovnih snaga UN snose delimičnu odgovornost za te smrti zato što su vojnici evakuisali muslimanske izbeglice iz holandskog vojnog logora znajući da su u “ozbiljnoj opasnosti da budu zlostavljani i ubijeni”.

Sud je naveo da holandska država ima odgovornost 10 odsto, pošto je tolika verovatnoća da su holandski vojnici mogli da spreče ubistva, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Najviši holandski sud je medjutim smanjio iznos koji rodjaci ubijenih muškaraca mogu da traže na ime odštete od holandske države.

Srebrenica je tokom rata u BiH (1992-1995) bila proglašena zaštichenom zonom, a čuvala ju je jedinica holandske vojske u sastavu medjunarodnih mirovnih snaga UN rasporedjenih u BiH.

Vrhovni sud je rešavao žalbu na presudu nižeg suda iz 2017. godine prema kojoj je holandska vlada delimično odgovorna za smrti tih ljudi na kraju bosanskog rata 1992-1995. godine.

U januaru je pravni savetnik Vrhovnog suda izdao neobavezujuće mišljenje u kome je nazvao presudu iz 2017. godine “neracionalnom” i naveo da ona ne može biti podržana.

Beta