NOVI PAZAR – Unapređenje transparentnosti, učešće javnosti u radu lokalne samouprave, javna odgvornost i tehnologija inovacija osnovni su postulati međunarodne inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu“.

Grad je, među pet gradova u Srbiji prepoznao značaj izrade Lokalnog akcionog plana a u svrhu stvaranja sveobuhvatnog dokumenta organizovane su javne konsultacije.

“Nadam se da će proces definisanja Akcionog plana u Novom Pazaru biti gotov uskoro. Napisan je kvalitetan tekst nacrta, koji obuhvata tri mere prepoznate kao inovativne i transformativne a realne”, kazao je Ivan Grujić, konsultant na projektu.

On je podsetio da na zvaničnoj stranici Grada postoji formular za slanje komentara i predloga, u cilju dopune Plana koji će biti dostupan za sugestije javnosti do 12 jula ove godine.

Komentari se mogu slati na [email protected], a nacrt plana se nalazi na gradskom sajtu.

http://www.novipazar.rs/dokumenti#partnerstvo-za-otvorenu-upravu-nacrt-akcionog-plana-2019-2020

“Mi smo sada u fazi javnih konsultacija. Sam princip učešća građana poklapa se sa principom partnerstva za otvorenu upravu. Akcioni plan biće prvenstveno dobar putokaz ka cilju da unapredimo rad lokalne samouprave”, kazala je predsednica radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana, Hana Salihagić.

Pojašnjavajući suštinu definisanih mera Salihagić je istakla da tri obaveze obuhvataju širok sprektar podaktivnosti.

“Opsežna aplikacija treba da pruži građanima korisne informacije i mogućnost da na brz i lak način prijave komunalne problem, ocene službenike, daju predloge i inicijative. U pripremi je set podataka koji će biti mašinski čitljivi i objavljeni na nacionalnom portal. Treća definsana obaveza, koja nas malo izdvaja od drugih gradova sa sličnom inicijativom je građanska akademija, osmišljena sa idejom da diretnim pristupom upoznamo građane sa nadležnostima lokalne samouprave, njihovim pravima a našim obavezama. S tim u vezi anketiranje treba da nam obezbedi povratnu informaciju, a u planu je i izrada edukativnih spotova”, rekla je Salihagić.

Uoči prezentacije upućen je javni poziv za učešće na skupu kako bi svi zaintersovani imali priliku da predstave svoje predloge i sugestije. Projekat realizuju Grad Novi Pazar, Partnerstvo za otvorenu upravu i Građanske inicijative.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here