BEOGRAD – Ove godine na konkursu Ministarstva pravde za raspodelu sredstava prikupljenih iz oportuniteta na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, 150 projekata od javnog interesa dobija ukupno 470 miliona dinara.

U saospstenju Ministarstva pravde se precizira da je Vlada Srbije usvojila predlog Komisije za sprovođenje konkursa Ministarstva za 2019. godine za dodelu sredstava iz oportuniteta, a među dobitnicima su Narodno pozorište u Beogradu, Univerzitetska dečja klinika u Beogradu, Udruženje roditelja dece obolele od raka „Nurdor”, Zadužbina Ilije M. Kolarca, GAK “Narodni front” Beograd…

Od ukupnog broja projekata, 22 projekta su iz oblasti socijalne zaštite i njima je odobreno 69.971.817 dinara, dok je za obrazovne ustanove – 65 škola i vrtića izdvojeno 142.111.901 dinara.

Iz oblasti zdravstva, na 35 ustanova raspoređeno je 181.047.533 dinara, dok je iz oblasti kulture 11 projekata dobilo 50.646.210 dinara.

Sedam ustanova i udruženja za podršku osobama sa invaliditetom dobilo je 8.417.605 dinara, a 17.804.934 dodeljeno je za preostalih 10 projekata na konkursu, precizira se u saopštenju.

Ministarstvo pravde podseća da je do sada sprovelo četiri javna konkursa za dodelu sredstava prikupljenih iz oportuniteta, s ciljem izbora projekata od javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i slično).

Ukupno na svim konkursima tokom 2016, 2017, 2018. i 2019. godine dodeljeno je više od 1,618 milijardi dinara.

U Ministarstvu pravde očekuju da će realizacijom pomenutih projekata biti bitno ojačani zdravstveni kapaciteti širom Srbije, poboljšana infrastruktura u sistemu obrazovanja, pružena dodatna podrška socijalnim ustanovama, ali i unapređen kulturni potencijal države.

Sve konkurse je sprovela Komisija Ministarstva pravde sačinjena od relevantnih institucija, a Ministarstvo kontinuirano sprovodi nadzor nad realizacijom projekata na način kako je definisano ugovorom.

Oportunitet predstavlja institut odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koje je propisana nočana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Ukoliko javni tužilac učiniocu krivičnog dela kao obavezu odredi uplatu novčanih sredstava po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet), ta sredstva se uplaćuju na jedan jedinstveni račun i za njih se raspisuje javni konkurs za projekte od javnog interesa.


Tanjug

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here