NOVI PAZAR – Arheolozi Muzeja Ras počeli su da istražuju severni bastion bedema. Do sada su pronađeni vredni ostaci, koji ukazuju na raznovrsnost sadržaja na tom lokalitetu. Istraživanje finansira Grad Novi Pazar.

Pronađeni su ostaci postamenata za topove, natpisi na staroosmankom pismu, zid paralelan sa zidom bedema, koji ostavlja utisak da je deo kasarne. Pronađen je i tunel delimično ozidan staroosmanskim opekom, čije se dimenzije još ne mogu sagledati. Svi ovi rezultati su ohrabrujući, kaže glavni urabnista grada Novog Pazara Ahmet Biševac.

“Krajem maja, Gradsko veće Novog Pazara je usvojilo zahtev muzeja “Ras” i odobrilo sredstva za arhelološko istraživanje na prostoru severnog bastiona-bedema u novopazarskoj tvrđavi. Pre nekoliko dana započeti su široki iskopi mašinski i ručni zbog tehnologije ovakvih radova, kako ne bi došlo do oštećenja. Kao što je ministar Rasim Ljajić najavio na otvaranju uređenog zapadnog bastiona u skorijem vremenu dobićemo jednu prelepu sliku, kada će se rekonstrusati severni I uraditi južni bastion bedema, ali I kula Motrilja, odnosno će Novopazarska tvrđava dobti lepše konture”, rekao je Biševac.

On dodaje da su pronađeni ostaci kule, koja se mogla videti na pojedinim starim fotografijama, koje su se pojavile zadnjih godina i koje su izazvale mnogo različitih komentara, odnosne sumnje u činjenicu da li je kula postojala ili ne.

Dosadašnji iskopi su rana faza, a predstoje radovi na finom istraživanju, kao što su geodetska podela na kvadratnu mrežu.

Osim arheologa i stručnjaka iz Novog Pazara, u istraživanje će biti uključeni i stručnjaci iz susednih gradova i Sarajeva.


rtvnp.rs