NOVI PAZAR – Javni radovi kao oblik angažovanja nezaposlenih lica u Filijali NSZ Novi Pazar nailaze na veliko interesovanje nezaposlenih lica da se uključe u ovaj projekat, koji se i ove godine uspešno realizuje u Novom Pazaru i Tutinu. Kao i predhodnih i ove godine je dana prednost niskokvalifikovanim i dugoročno nezaposlenim licima. Dužina trajanja javnih radova je 4 meseca, a oblici angažovanja lica su privremeni i povremeni poslovi.

U Filijali Novi Pazar ove godine je ukupno je angažovano 161 lice kod 16 poslodavaca, od toga je 16 lica OSI. Direktor novopazarske fiilijale NSZ, Fahrudin Đekić je sa svojim saradnicima obišao dva izvođača i to: „Opštu bolnicu Novi Pazar“ i Sportsko-sajamsku ustanovu „Pendik“. Kod oba poslodavca ukupno je angažovano 27 lica.

„Sva lica koja su angažovana finansijski su podržana od strane Nacionalne službe sa 22.000 din. Na ovaj način mi pomažemo svim izvođačima radova da zadovolje i dopune svoje kadrovske kapacitete, ali i motivišemo radnike da budu aktivniji na tržištu rada i zasnuju radni odnos kod postojećih, ali i drugih poslodavaca na teritoriji grada.“, istakao je Fahrudin Đekić.
Izvođači radova su izrazili zadovoljstvo odličnom saradnjom, koju imaju sa Filijalom NSZ. Direktor Opšte bolnice, dr Meho Mahmutović ističe da je i pored stalno zaposlenih radnika, novih 18 ljudi izuzetno doprinelo da se uredi krug Opšte bolnice, koji je sada čistiji i vidno sređeniji, te da se nada da će se nastaviti ovaj trend sradnje u realizaciji ovakvih projekata.

“Možete da vidite kako je čistiji ovaj krug oko bolnice, uređeniji i mislim da za nas ovakve akcije puno znače“ rekao je dr Meho Mahmutović.
Saradnju kroz projekat Javnih radova, novopazarska filijala nastavila je i sa Sportsko-sajamskom ustanovom „Pendik“ gde je angažovano 9 lica sa evidencije nezaposlenih na čišćenju i održavanju sportsko rekreativnih terena.

„Ovi ljudi su nam bili neophodni s obzirom da mi nemamo dovoljan broj radnika za sve ove objekte i površine koje održavamo. Sradnici iz NSZ su nam izašli u susret i mi smo angažovali dodatnih 9 osoba i za nas ovo predstavlja veliki značaj“, ističe Enes Pljakić ,direktor ove ustanove.

Korist je obostrana, a posebno za angažovana lica. „S obzirom da znamo da obavljamo pojedine vrste poslova, nama su poslodavci izašli u susret i radimo posao koji volimo. Ovom prilikom se posebno zahvaljujemo Nacionalnoj službi za zapošljavanje što nam je pružila mogućnost da se radno angažujemo. Imaćemo radni staž ova četiri meseca i dodatno radno iskustvo“, kaže Dejan Simović koji je kroz projekat Javnih radova uključen da radi u Sportskoj ustanovi.

Filijala Novi Pazar je zaključila ugovore sa 16 poslodavaca uz angažovanje 161 lica. Iznos uloženih sredstava je 21.324.309 din. U Novom Pazaru angažovano je 123 lica, a u Tutinu 22. Što se tiče angažovanja osoba sa invaliditetom, njih 16 je uključeno kroz 4 javna rada, a iznos uloženih sredstava je 1.911.834 din.