VARŠAVA – OEBS pozdravlja prvi Međunarodni dan komemoracije žrtava verskog nasilja i poziva vlade da promovišu međuverski dijalog i obrazovanje koje je neophodno u borbi protiv mržnje i nasilja.

“Zločini mržnje i netolerancija prema pripadnicima pojedinih religija retko su izolovani događaji, ali se dešavaju uporedo sa kršenjem drugih ljudskih prava”, izjavila je direktorka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a Ingibjorg Solrun Gisladotir, navodi se u saopštenju OEBS-a.

Prema njenim rečima, ne bi trebalo potcenjivati negativne efekte koje takvo nasilje i diskriminacija izazivaju.

OEBS poziva vlade da usvoje sveobuhvatan pristup koji će dovesti do izgradnje kulture međusobnog poštovanja i razumevanja kroz dijalog, partnerstva i obrazovne programe.

Vlade bi istovremeno trebalo da uspostave programe za pomoć žrtvama, navodi se u saopštenju.