BEOGRAD – Ministarstvo privrede Srbije oglasilo je danas prodaju 46,8 odsto akcija preduzeća za promet i proizvodnju hemijske i tehničke robe “Tehnohemija” iz Beograda.

Početna cena je 100 odsto procenjene vrednosti kapitala koji se nudi na prodaju sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine, odnosno oko 7,8 miliona evra.

Zainteresovani kupci mogu podneti prijave za učešće u postupku najkasnije do 25. septembra, a otvaranje ponuda je 27. septembra.

U vlasništvu “Tehnohemije” je magacin za skladištenje opasnih materija površine 4.300 kvadrata i industrijski kolosek od 632 metara od stovarišta na Vilinim Vodama do železničke stanice Dunav.

Preduzeće poseduje, u Dobanovcima, pored kancelarijskog i magacinskog prostora, i podzemno skladište sa osam cisterni kapaciteta 100 tona pojedinačno, za smeštaj opasnih i zapaljivih materija.

Beta