SARAJEVO – Na današnji dan pre 830 godina napisana je Povelja Kulina bana, koji je vladao je od 1180. do 1204. i smatra se jednim od kamena temeljaca državnosti Bosne i Hercegovine. 

Povelja je napisana dubrovačkom knezu Krvašu, 29. avgusta 1189 i predstavlja najstariji spomenik pisan ćirilicom i latinicom i ujedno najstariji tekst napisan na nardnom jeziku.

Sarajevski portal Klix piše da je ministar civilnih poslova BiH, Adil Osmanović, krajem prošle godine, na inicijativu gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake, uputio dopis hrvatskom ministarstvu spoljnih poslova s molbom da im se ustupi primerak ovog dokumenta, ali do danas odgovor nije dobijen.

Gradonačelnik Sarajeva potvrdio je da je BiH pre nekoliko meseci pokrenula kotakte s Hrvatskom u nameri da primerak Povelje Kulina bana dođe u Sarajevo i BiH. 

“Imamo jako dobre odnose sa Gradom Dubrovnikom i postoji pozitivno raspoloženje. Smatramo da je vrlo važno da ljudi u BiH dobiju priliku da ovaj dokument koji svojevrsna lična karta Bosne i Hercegovine, naš identifikacioni dokument i istorijsko blago vide uživo”, kaže Skaka.

Planirano je da Povelja bude izložena u sarajevskoj Vijećnici. 

“Mi smo spremni snositi da snosimo sve troškove i sve što je neophodno da se dokument takve vrednosti preveze i izloži u Sarajevu”, potvrdio je Skaka. 

Povelja bana Kulina i danas je predmet proučavanja domaćih i stranih istoričara, filologa i lingvista. 

BiH je ranije uputila zahtev Rusiji za njeno vraćanje, ali je taj zahtev odbijen s obrazloženjem da se Povelja smatra, kao i drugi dokument Slovena po starosti, i da zato jednako pripada i njihovoj istoriji.

Kao istorijski dokument Povelja je važna jer predstavlja ugovor sa zakletvom kojim ban Kulin daje reč da Dubrovčani slobodno mogu da prolaze Bosnom i da trguju.

To je, ujedno, I pravni dokument, iz kojeg može da se sazna da je Bosna toga doba bila uređena država.

Kulinova povelja je dvojezičan document (na bosanskom i latinskom jeziku) dokument pisan latinicom i ćirilicom. 

Za nauku, pre svega lingvistiku, ovaj ćirilički primerak ima veliki značaj, jer se u njemu mogu uočiti jasne osobine bosanskog jezika. 

Povelja bana Kulina je sačuvana u tri verzije.

Utvrđeno je da je najstariji primerak onaj pisan ćirilicom, nastao u Bosni.

Ta verzija se smatra originalom i danas se nalazi u Sankt Peterburgu (Petrogradu) u Rusiji, a druge dve verzije, prepisi, nalaze se u Dubrovniku.

Povelja bana Kulina iz 1189. godine prvi je istorijsko pravni dokument o trgovini između Dubrovnika i Bosne i predstavlja kamen temeljac, potvrdu o počecima pisanih ugovora o privrednoj saradnji između Bosne i Dubrovnika koji će se razvijati I posle smrti bana Kulina.

Tanjug

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here