NOVI PAZAR – Uoči Kurban Bajrama postignut je rekord u potrošnji vode sa kojom se JKP Vodovod i kanalizacija izborio uspešno. Filterska postrojenja su radila punim kapacitetima, ali je situacija ipak stabilna. Građani nemaju razloga za brigu, jer će vodosnabdevanje biti uredno.

Tropske temperature uslovile su povećanu potrošnju vode u Novom Pazaru, koja se uočava od prošlog utorka . Uobičajena potrošnja vode je 550 litara u sekundi , a uoči bajrama postignut je maksimum, koliko filtersko postrojenje I može da preradi 700 litara u sekundi. Sve to nije uslovilo nestašicu vode, koje ima u dovoljnim količinama.
Za razliku od drugih gradova u Srbiji u kojima je ugroženo vodosnabdevanje, rezorvoari vodom grada Novog Pazara su puni

“ U jednom trenutku, u subota na nedelju imali smo makismalnu potrošnju 700 litara u sekundi vode, a toliko naša postrojenja i mogu da prerade. Sistem je i tada dobro funkcionisao, na samom filterskom postrojenju ni u jednom trenutku nismo imali manje od 1500 metara kubnih rezerve vode, a to nam omogućava da sistem u prvoj i drugoj visinskoj zoni funkcioniše, jer smo odavde iz rezorvoara na postrojenju snabdevali vodom i drugu visisnku zonu. Inače svake godine uoči Bajrama, a kada se poklope sa tropskim temepraturama potrošnja je bila enormno velika, koju smo uspešno prebrodili”, ocenio je rukovodilac filterskog postrojenja Rifat Rašljanin.

Redovne bakteriološke i hemijske kontrole, potvrđuju da je voda na gradskim česmama ispravna za piće.


rtvnp.rs