NOVI PAZAR – Filijala Novi Pazar će tokom septembra organizovati 6 obuka za nezaposlena lica, u skladu sa potrebama tržišta rada. Kroz ove obuke planirano je uključivanje 31 nezaposleno lice:

– obuka za pustovanje vune – 6 lica
– obuka za krojenje i šivenje – 10 lica
– obuka za kozmetičara – 5 lica
– osnovna informatička obuka za – 5 lica

U Tutinu će biti organizovane dve obuke, za kozmetičara i tesara po 5 lica.