NOVI PAZAR – Bošnjačko nacionalno veće i Grad Novi Pazar danas su uputili zahtev direktorima škola u Novom Pazaru kojim je traženo da se zaustavi postojeća agresivna diskriminacija nad Bošnjacima, prilikom upisa dece u škole.

Od direktora škola na teritoriji grada Novog Pazara se zahteva da se prilikom upisa dece u škole, jezik na kome će deca pohađati nastavu odredi shodno nacionalnoj pripadnosti roditelja a da se roditeljima koji žele da njihova deca pohađaju nastavu na nematernjem jeziku omogući ostvarivanje tog prava podnošenjem pisanog zahteva.

U pismu je takođe traženo da se spreči vršenje pritisaka na roditelje od strane zaposlenih u cilju odvraćanja od pohađanja nastave na bosanskom jeziku te širenje dezinformacija o nemogućnosti nastavka daljeg školovanja učenika koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.

Direktorima je zatraženo da se omogući ovlaštenim predstavnicima Veća pristup školama u cilju praćenja kvaliteta nastave na bosanskom jeziku, uslova pod kojima se odvija nastava na bosanskom jeziku, komunikacija sa roditeljima, te praćenje postupka upisa učenika i implementacije zahteva.

Naročito je zatraženo da se u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Novom Pazaru ponovi postupak izjašnjavanja o jeziku nastave najkasnije do 30. septembra 2019. godine, zbog ustanovljene diskriminacije u pogledu uskraćivanja prava na obrazovanje Bošnjaka na maternjem bosanskom jeziku.

Bošnjačko nacionalno veće i Grad Novi Pazar će preduzeti sve zakonom propisane mere protiv direktora i zaposlenih u školama koji ne ispoštuju zahteve.

Zahtjev je u ime Bošnjačkog nacionalnog vieća potpisala predsednica dr. Jasmina Curić, a u ime Grada Novog Pazara, predsednica Skupštine Ifeta Radončić.