NOVI PAZAR – Bošnjačko nacionalno veće danas je organizovalo sastanak rukovodstva Veća i Grada Novog Pazara sa direktorima i pedagozima predškolskih, osnovnih i srednjih škola u Sandžaku.

Sastanak je sazvan kako bi se razgovaralo o upisu dece u pripremni predškolski program i prvi razred obrazovno-odgojnih ustanova ali i o izazovima sa kojim se suočava puna implementacija nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku.

„Osuđujemo diskrimininaciju dece bošnjačke nacionalnosti koja se vrši u srpskim državnim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku, a koja je posebno izražena u Novom Pazaru, Pijepolju, Priboju i Novoj Varoši. Osuđujemo postupanje Ministarstva prosvete Republike Srbije, zato što zvanično podržava diskriminaciju bošnjačke dece u obrazovanju, zvaničnim dopisima i izjavama preko medija podstiče dalju asimilaciju bošnjačke dece upisivanjem na nematernji srpski jezik, na nezakonit način. Ministar zvanično poziva zapošljene u srpskim državnim obrazovno-vaspitnim ustanovama da ne poštuju ustavna i zakonska ovlašćenja BNV kao najvišeg organa bošnjačke nacionalne samouprave u Republici Srbiji.“ – istakla je predsednica dr. Jasmina Curić.

Današnjem sastanku su prisustvovali i predstavnici lokalnih samouprava u Sandžaku.

Izjava predsednice BNV dr. Jasmine Curić na sastanku sa direktorima i pedagozima obrazovno-vaspitnih ustanova u Sandžaku:

„Konstatovano je da su pri upisu u nekim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandzaku na neravnopravan način upisivana deca srpske i bošnjačke nacionalnosti, odnosno da se za upis na svoj maternji jezik jedni upisuju po automatizmu a da se od drugih traži saglasnost oba roditelja da im se dete školuje na maternjem jeziku.

Konstatovali smo da je to vid agresivne diskriminacije koja se primenjuje prema deci bošnjačke nacionalnosti, a koja vodi daljoj asimilaciji Bošnjaka, što nije u skladu sa demokratskim principima na kojim se želi izgraditi Srbija. Ovakav postupak pri upisu nije poznat kod dece mađarske, rusinske, albanske i drugih nacionalnosti.

Tema današnjeg sastanka bila je da se u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku na ravnopravan način upisuju deca srpske i bošnjačke nacionalnosti, onako kako Ustav i zakoni ove zemlje nalažu. I da se samo u slučajevima kada roditelji ne žele da im se dete obrazuje na maternjem jeziku to i zahtevom potraže od obrazovno-vaspitne ustanove tj. od predškolske ustanove ili škole.

U obrazovno-pravnom sistemu Republike Srbije obrazovanje na bosanskom jeziku je potpuno ravnopravno sa obrazovanjem na srpskom jeziku i to u svim segmentima, POČEV OD UPISA, FINANSIRANJA, VALIDNOSTI DIPLOMA I DALJEG ŠKOLOVANJA.

Osuđujemo diskrimininaciju dece bošnjačke nacionalnosti koja se vrši u srpskim državnim vaspitno-obrazovnim ustanovama u Sandžaku, a koja je posebno izražena u Novom Pazaru, Pijepolju, Priboju i Novoj Varoši.

Osuđujemo postupanje Ministarstva prosvete Republike Srbije, zato što zvanično podržava diskriminaciju bošnjačke dece u obrazovanju, zvaničnim dopisima i izjavama preko medija podstiče dalju asimilaciju bošnjačke dece upisivanjem na nematernji srpski jezik, na nezakonit način.

Ministar zvanično poziva zapošljene u srpskim državnim obrazovno-vaspitnim ustanovama da ne poštuju ustavna i zakonska ovlašćenja BNV kao najvišeg organa bošnjačke nacionalne samouprave u Republici Srbiji.

Pozivamo ministra prosvete Republike Srbije Mladena Šarčevića:

•Da odmah obustavi diskriminaciju dece bošnjačke nacionalnosti u srpskim državnim obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku,

•Da povuče svoje izjave i obustavi druge aktivnosti na asimilaciji dece bošnjačke nacionalnosti u Sandžaku,

•Da povuče dopis kojim traži od direktora obrazovno-vaspitnih ustanova da ne poštuju ovlašćenja BNV kao najvišeg organa bošnjačke nacionalne samouprave u Republici Srbiji.“


indeksonline.rs/BNV