PODGORICA – Najveći stepen etničkog distanciranja Crnogorci iskazuju prema Romima, nešto manje prema Albancima, još niže prema Hrvatima, a gotovo da nimalo ne iskazuju distancu prema Srbima, pokazalo je ;istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Istraživanje “Medjuetnički odnosi i etnička distanca u Crnoj Gori” sprovedeno je u maju ove godine na uzorku od 909 ispitanika iz 17 opština u Crnoj Gori.

Metodolog CEDEM-a, Miloš Bešić rekao je da podaci ukazuju da se Crnogorci u veoma maloj meri distanciraju u odnosu na Srbe, tačnije, Crnogorci gotovo da nimalo ne iskazuju distancu prema Srbima.

On je dodao da minimalna distanca koju iskazuju Crnogorci prema Srbima, u suštini, nije etnička već je politička.

On je naveo da najveći stepen distanciranja Crnogorci iskazuju prema Romima, značajno niže prema Albancima, te još niže prema Hrvatima.

Bešič kaže da jednako, kao što su izmerili da gotovo da nema distance koju iskazuju Crnogorci prema Srbima, važi i obrnuto, tj. Srbi gotovo da nemaju distancu prema Crnogorcima.

“Kao i u prethodnom slučaju i distanca koju iskazuju Srbi prema Crnogorcima, u najvećoj je meri politička, a ne etnička”, rekao je on.

Kako je dodao, istraživanje je pokazalo da Srbi iskazuju, komparativno, značajno viši nivo distanciranja u odnosu na pripadnike ostalih etničkih grupacija u poredjenju sa Crnogorcima.

On je kazao da najveći stepen distanciranja oni koji se etnički izjašnjavaju kao Srbi iskazuju prema Albancima, a zatim prema Romima.

“No, visoke vrednosti merimo i kada je reč o distanciranju prema Hrvatima, a nešto niže, iako još uvek komparativno visoke, kada je reč o distanciranju prema Bošnjacima i Muslimanima“, naveo je Bešić.

On je kazao da podaci ukazuju da gotovo nema distance izmedju Bošnjaka i Muslimana, pojašnjavajući da je to razumljivo imajući u vidu da je etnički reč o jednoj istoj grupi.

“Bošnjaci najveći stepen distanciranja iskazuju u odnosu na Rome, a zatim u odnosu na Albance, te u odnosu na Hrvate. Distanca koju iskazuju Bošnjaci u odnosu na Srbe, značajno je niža, a još je niža distanca u odnosu na Crnogorce”, rekao je Bešić.

Beta