NOVI PAZAR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je dopis direktorima obrazovno vaspitnih ustanova u Novom Pazaru u kome se navodi da nema osnova da škola utvrđuje jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada učenika prema nacionalnoj pripadnosti roditelja, već se jezik nastave određuje na osnovu slobodnog izjašnjavanja roditelja.

Povodom zajedničkog dopisa Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine i Skupštine grada Novog Pazara koji je 12. septembra upućen vaspitnim ustanovama na teritoriji Novog Pazara Ministarstvo je saopštilo da se prilikom upisa u prvi razred roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, izjašnjavaju da li će deca nastavu pohađati na jeziku nacionalne manjine kojoj pripadaju.

Ukoliko se ne izjasne, nastavu pohađaju na srpskom jeziku i u tom slučaju za učenika pripadnika nacionalne manjine organizuje se nastava jezika/govora nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture kao izborni program.

U skladu sa tom zakonskom regulativom Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u prethodnoj školskoj godini omogućilo da 12.124 učenika pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u 27 osnovnih škola ima celokupno obrazovanje na bosanskom jeziku i koristilo je zakonom dato pravo.

Srednje obrazovanje na bosanskom jeziku imalo je 2.178 učenika u 10 srednjih škola. Kada se tome doda broj od 3.020 učenika koji su izučavali izborni program Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture u 22 škole, jasno je da su obezbeđeni uslovi za korišćenje prava na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, ističe se u saopštenju.

U školskoj 2018/2019. godini, Ministarstvu se obratilo 57 osnovnih škola sa ukupno 128 zahteva za odobravanjem odeljenja sa manjim brojem učenika od propisanih 15 učenika i to za osam jezika nacionalne manjine (albanski, bosanski, bugarski, mađarski, rusinski, rumunski, slovački, hrvatski).

Odobreno je 103 zahteva, dakle 80 odsto za sve nacionalne manjine, što ukazuje na afirmativni pristup korišćenju prava na obrazovanje.

Praćenje kvaliteta nastave uređeno je odgovarajućim propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Utvrđene su nadležnost u pogledu praćenja kvaliteta, kao i potrebnih kvalifikacija lica ovlašćenog za vršenje praćenja kvaliteta i stručno-pedagoškog nadzora.

Svi upravni okruzi pokriveni su nadležnostima školskih uprava, a za podršku unapređenju kvaliteta obrazovanja na bosanskom jeziku na konkursu je izabran i savetnik-spoljni saradnik za bosanski jezik koji ispunjava uslove iz člana 172. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Sve drugo se smatra zakonski neutemeljenim zahtevom da se u ovaj postupak, kao i u postupak upisa deteta u školu, uključuju lica koja nisu zakonom ovlašćena da u ovim postupcima učestvuju.

Ministarstvo je suštinski posvećeno obezbeđivanju uslova za primenu zakonske regulative, kao i primenu Povelje Saveta Evrope o regionalnim ili manjinskim jezicima u oblasti obrazovanja čime je omogućeno kvalitetno obrazovanje na bosanskom jeziku za sve učesnike obrazovno-vaspitnog sistema”, ističe se u saopštenju.

Takođe se navodi da resorno ministarstvo očekuje konstruktivno postupanje u skladu sa propisima Republike Srbije.