BEOGRAD – Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da je danas uputilo poziv advokatima, udruženjima, pravnim fakultetima, posrednicima u rešavanju sporova i javnim beležnicima da se upišu u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

Naveli su da primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji usvojen u novembru 2018. godine, počinje 1. oktobra 2019. godine.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći propisuje da besplatnu pravnu pomoć i podršku mogu da pružaju samo oni koji su upisani u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

Beta