BEOGRAD – Istraživanje Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) pokazalo je da su mladi tek minimalno zainteresovani za politiku i politička dešavanja.

Na pitanje “Koliko ste zainteresovani za politicka dešavanja?” na skali od 1 do 5 prosecan odgovor mladih koji su ucestvovali u istraživanju je 3,18, prenosi “Blic”.

Poredeći prethodnu godinu, za više od osam odsto je porastao broj mladih koji se opredeljuju za “uopšte nisam zainteresovan”.

U poređenju sa prethodnom godinom, veći broj mladih je odgovorio da redovno glasa, a smanjio se i broj mladih za cetiri odsto koji nikad ne glasaju.

Ove godine su pitali mlade i da li bi, da se izbori održavaju u narednu nedelju, izašli na izbore. Procenat onih koji bi izašli na izbore je 38 odsto, dok ne bi izašlo 45.

Na pitanje “Kako ocenjujete vaš uticaj na politicke procese i odluke?” na skali od 1 do 5 (1 – Uopšte nemam uticaja; 5 – Imam veoma veliki uticaj na politicke procese i odluke) prosecan odgovor ispitanika je 1,54. Da ima veoma veliki uticaj na politicke procese i odluke, smatra tek 1,2 odsto mladih ispitanika.

Skoro 20 odsto više mladih ove godine smatra da nema uopšte uticaja na donošenje odluka u odnosu na 2017. godinu.

“U pitanju je trend koji se konstantno povecava, sve je veca nezainteresovanost mladih za politiku. Kada analiziramo zbog cega je to tako, jedan od razloga treba tražiti i u cinjenici koliko su mladi ljudi ukljuceni u proces donošenja odluka u našoj državi. Cak 90 odsto njih smatra da nisu ukljuceni u čitav proces i da nisu deo institucija”, objašnjava za “Blic” Stefan Đordevic, generalni sekretar KOMS-a.

On je podsetio na statistiku koja pokazuje da iako u Srbiji živi oko 1.166.404 mlade osobe, u aktuelnom sazivu Narodne skupštine sedi cetvoro poslanika mladih od 30 godina, pri čemu nijedan ministar.

“Ako pogledamo politicke stranke, institucije u kojima su na pozicijama mladi ljudi, jasno je da ta populacija nije adekvatno reprezentovana. Takode, više je nego jasno da se politicari ne obraćaju mladima. Oni nisu ukljuceni, od raznoraznih konkursa, pa do zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Od suštinske je važnosti ukljuciti mlade u proces donošenja odluka”, istice Đordević.

Prema recima Đordevica, omladina u Srbiji nema pred sobom mlade i uspešne ljude na koje može da se ugleda.

“Iz budžeta Srbije za mlade se izdvaja 0,09 procenata novca, a naše istraživanje pokazuje da opada zainteresovanost mladih za politicka dešavanja. Pre dve godine 10 odsto njih odgovaralo je da ih politika uopšte ne zanima, dok ove godine svaka peta mlada osoba ne pokazuje nikakvo zanimanje”, istakao je Đordević, i dodao da zato ne treba da cudi što 81 odsto mladih ne veruje nijednom politicaru.

Prvi zakljucak istraživanja je da mladi nemaju poverenja ni u jednu od institucija koje su ispitivane u istraživanju. Sa najmanjim poverenjem se isticu politicke partije, mediji i politicke institucije, pojasnili su autori.

“Najvece poverenje mladi imaju u crkvu i u ministarstva sile: vojsku i policiju. To su kulturološki obrasci koji se usvajaju iz porodice. Ako opšta populacija veruje vojsci i policiji, onda ce i mladi imati veci stepen poverenja prema tim institucijama”, kaže Đordevic.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je Savez udruženja mladih i za mlade, osnovan 12. marta 2011. godine. Trenutno je u clanstvu KOMS-a 108 organizacija clanica (organizacije mladih i za mlade).

Tanjug

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here