NOVI PAZAR – U osnovnim školama biće potpuno zabranjeno nošenje verski obeležene odeće u smislu pokrivanja glave

Nova školska godina, koja je u Beču, Donjoj Austriji i Burgenlandu počela danas, a u ostatku Austrije nedelju dana kasnije, donosi i nova pravila po pitanju ocenjivanja, ponavljanja, ali i zabranu nošenja marama u osnovnim školama.

Najviše je novina u osnovnim školama, gde će od drugog semestra 2. razreda biti ponovo obavezujuće ocenjivanje đaka brojkama.

Takođe, đacima od 2. razreda uvodi se ponovo ponavljanje.

U osnovnim školama biće potpuno zabranjeno nošenje verski obeležene odeće u smislu pokrivanja glave.

To je obrazloženo potrebom socijalne integracije dece i poštovanjem osnovnih ustavnih prava na ravnopravnost žena i muškaraca.

Ko prekrši ovu odluku biće kažnjen sa 440 evra.

Jedna novina pogađa i đake prvake koji u školsku klupu treba da uđu iduće godine. Naime, prilikom upisa početkom 2020. biće po prvi put primenjivani jedinstveni kriterijumi za ocenjivanje zrelosti. Razlog za to je bila različita praksa u pojedinim pokrajinama.

Naime, u Burgenlandu i Štajerskoj tokom prošlog upisa nijedno dete zbog nedostatka zrelosti nije upisano u pripremni razred, a u Forarlbergu ih je bilo 16, u Salcburgu 20 odsto.