NOVI PAZAR – Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić ocenio je danas u Novom Pazaru da je položaj nacionalnih manjina u Srbiji dobar u pogledu zakonskih odrednica.

On je pre početka trećeg kvartalnog sastanka s predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina rekao ;da se manjine u Srbiji najviše žale na zakonska prava upotrebe maternjeg jezika, pisma i obrazovanja.

“Znate da smo ispravili problem oko upisivanja državljanstva u putne isprave za predstavnike nacionalnih manjine. Kada nam se predstavnici manjina požale, mi tom problemu prostupamo krajnje ozbiljno i u najvećem broju slučajeva ga rešimo”, rekao je Pašalić.

Predsednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Jasmina Curić rekla je da će, kao domaćin skupa, Pašaliću ukazati na brojne nagomilane nerešene probleme Bošnjaka.

“Posebno ćemo ukazati na odnos države prema Bošnjacima, što se najbolje može videti iz nedavnog negiranja bosanskog jezika u pojedinim državnim organima. Govorićemo i o Akcionom planu za nacionalne manjine, zakonima koji regulišu rad nacionalnih saveta, dopisu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kojim se na nezakonit način želi suspendovati izborna volja gradjana”, rekla je Curić.

Istakla je da BNV, u skladu s nadležnostima i u zakonskim okvirima, radi na poboljšanju statusa Bošnjaka i Sandžaka, te je u tom cilju pokrenulo Inicijatinu o specijalnom statusu tog regiona.

Pašalić će se sutra, u četvrtak, u okviru kampanje “Dan Zaštitnika gradjana”, sastati s predstavnicima lokalne samouprave u Novom Pazaru i gradjanima koji žele da iznesu pritužbe na rad organa javne vlasti.

Pritužbe gradjana ombudsman i njegovi saradnici primaće od devet do 15 časova u Narodnoj biblioteci “Dositej Obradović”.

Beta