NOVI PAZAR – U toku je sanacija dotrajalog mosta na Banjskoj Petlji. Na jednom delu mosta trenutno se radi armiranje kolovozne ploče, a svi radovi bi trebalo da budu završeni do kraja građevinske sezone. Saobraćaj u tom delu grada je otežan.

Zbod dotrajalosti, leva strana mosta na Banjskoj petlji je potpuno rekonstruisana. U toku realizacije, projekat je morao da se proširi, jer su se pojavili nepredviđeni radovi. Radnicima preduzeća Novi Pazar-put dodatno pravi problem i saobraćaj, pa se radovi odvijaju otežano. Sanirani su glavni nosači mosta, a danas su radnici radili i na postavljanju konstrukcije za kolovozznu ploču.

Za rekonstrukciju mosta sredstva je izdvojili JP “Putevi Srbije”, kako najavljuju izvođači most će potpuno biti funkcionalan do kraja građevinske sezone, kada će sanacija biti završena.