BEOGRAD – Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Srbija ponosna na rezultate ostvarene u oblasti integrisanog upravljanja granicom i da reforme granične policije imaju za cilj povećanje bezbednosti naše države i gradjana, ali i dostizanje standarda Evropske unije (EU) u ovoj oblasti.”Ministarstvo unutrašnjih poslova snažno podržava sve reformske procese granične policije i drugih službi na granici, imajući u vidu da će nakon vizne liberalizacije, otvaranje spoljnih granica Srbije prema državama članicama EU predstavljati najvidljiviji napredak zemlje”, rekao je Stefanović na skupu “Dijalog o integrisanom upravljanju granicom”.

Šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici istakao je da je Srbija ostvarila značajan napredak u sprovodjenju Strategije integrisanog upravljanja granicom i dodao da će EU nastaviti da pruža finansijsku podršku reformama u ovoj oblasti.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović istakla je da ovaj projekat nije važan samo za Srbiju, već i za Evropsku uniju jer su bezbednosni izazovi veći kad se povećava obim medjunarodne trgovine, obrazovanja, turizma, kulturne razmene. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović ukazao je da bezbednosni rizici u savremenom svetu nisu povezani samo sa ljudima, već i sa životinjskim svetom i protokom robe biljnog porekla.

On je naveo da je u oblasti fitosanitarne kontrole Srbija imala dva izazova, jedan koji se odnosio na bolest kvrgave kože kod goveda, a u kojem je Srbija efikasnim postupanjem zaštitila prostor EU od daljeg širenja bolesti, dok je drugi izazov trenutno – bolest afričke kuge.

“Ovo su izazovi koji su zajednički i sa kojima svi zajedno moramo da se borimo, a Srbija je u oblasti fitosanitarne i veterinarske zaštite stručno tehnički opremljena i osposobljena da odgovori na adekvatan način na ove izazove”, rekao je Nedimović.

Beta