NOVI PAZAR – Na konferenciji za novinare SDA Sandžaka, koja je održana u prostorijama te stranke, prisutnima se obratio predsednik stranke Sulejman Ugljanin.

“U Sandžaku se sprovodi aktivna i agresivna diskriminacija nad Bošnjacima prilikom upisa dece u vaspitno – obrazovne ustanove”, rekao je Ugljanin.

Takvu tvrdnju Ugljanin iznosi na osnovu podataka da je ove godine broj učenika u nastavni na maternjem bosanskom jeziku u školama u Sandžaku suprotan sa podacima o nacionalnoj strukturi stanovništva, prema kojima Bošnjaci čine 80%.

On je od rukovodstava škola u kojima su se dogodili propusti zatražio da do kraja ovog meseca isprave svoje greške, jer će u suprotnom kako je najavio biti pokrenuti postupci protiv svakog pojedinca pred domaćim i međunarodnim sudovima.