BEOGRAD – Skupština Srbije nastavila je danas rad postavljanjem poslaničkih pitanja, nakon čega će preći na raspravu o amandmanima na Predlog zakona o kontroli državne pomoći.

Na taj predlog zakona podnet je 31 amandman, a Vlada Srbije je predložila Skupštini da prihvati amandmane na šest članova koje je predložio zamenik šefa poslaničke grupe SNS Vladimir Orlić.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je ranije da se Predlogom zakona o kontroli državne pomoći, koji je danas pred poslanicima, jača transparentnost dodele državne pomoći, omogućava se efikasnija kotnrola i otklanjaju nejasnoće koje su do sada postojale.

Mali je naveo da je državna pomoć nešto što daju i druge zemlje, odbacujući navode da Srbija u tome prednjači.

Kako je kazao, Nemačka je prošle godine dala 43 milijarde evra državne pomoći, Francuska 17 mliijardi evra, Mađarska 3,3 milijarde evra, a Srbija oko 538 miliona evra.

Pred poslanicima su i predlozi zakona o računovodstvu, na koji je podneto 36 amandmana, i o reviziji na koji je podneto 35 amandmana.

Vlada Srbije i Odbor za finansije Skupštine Srbije nisu prihvatili te amandmane.

Predlog zakona o računovodstvu predviđa uvođenje elektronske fakture i obavezu dobijanja sertifikata za obavljanje tog posla.

Mali je kazao da će sertfikati koje su računovođe dobile u prethodnom periodu važiti i dalje.

Tanjug