BEOGRAD – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je gradovima, opštinama i gradskim opštinama javni poziv za prijavu projekata koji će biti finansirati u okviru Programa „Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta (JUM)“.

Ovim Programom sa 45 miliona dinara biće podržano do deset lokalnih samouprava i gradskih opština.

Sredstva mogu da se koriste za formiranje i opremanje jedinstvenog upravnog mesta, rekonstukciju i adaptaciju prostora, nabavku neophodnih tehničkih sredstava za njegovo uspostavljanje i ostalo, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

Sredstva Programa odobravaju se bespovratno, a opštine koje budu podržane u okviru Programa, dužne su da obezbede učešće od 10 odsto od iznosa odobrenih sredstava. Minimalan iznos sredstava koji se može odobriti je 10 procenata od vrednosti Programa.

Rok za prijavu je do 14. oktobra 2019. godine.

Ministarstvo je prošle godine, najpre kao pilot Program sa 52 miliona dinara, podržalo osam lokalnih samouprava koje organizaciju rada i radni prostor prilagođavaju uspostavljanju Jedinstenog upravnog mesta.

Osnovna ideja uvođenja jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i uprave, jedinstvena pristupna tačaka u gradskim i opštinskim upravama za komunikaciju građana sa više organa sa kojima bi oni inače morali sami, direktno i na različitim mestima da stupe u kontakt da bi ostvarili neko svoje pravo.

Nakon uspostavljanja JUM građani će moći da na jednom mestu podnesu svoje zahteve, dobiju sve relevantne informacije i da nakon brze i efikasne saradnje svih relevantnih organa za konkretan postupak, a u komunikaciji sa samo jednim službenikom, dobiju i odgovarajuće rešenje, potvrdu i slično, pri tom štedeći i vreme i novac, objašnjava ministarstvo.

Tanjug