BEOGRAD – Pravilnikom o protokolu postupanja kao odgovoru na nasilje u školama propisuje obaveze ne samo za zaposlene u vaspitnim ustanovama, već i obaveze dece i roditelja.Pravilnikom je utvrdjeno da je ustanova, radi prevencije nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dužna da upozna sve zaposlene, decu, učenike i roditelje sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima, propisanim zakonom, Pravilnikom o protokolu i drugim podzakonskim i opštim aktima.

Učenici, kao odgovorni učesnici u obrazovanju i vaspitanju, radi prevencije nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, obavezni su da uvažavaju i poštuju ličnost drugih – dece, učenika, zaposlenih, roditelja i trećih lica. Obavezni su i da poštuju pravila ustanove i sve one akte kojima se uredjuju njihova prava, obaveze i odgovornosti, kao i da aktivno učestvuju u radu odeljenjske zajednice i da kao članovi učeničkog parlamenta i školskog odbora, posebno doprinose i učestvuju u preventivnim aktivnostima i svojim ponašanjem ne izazivaju, doprinose ili učestvuju u nasilju i zlostavljanju.

Roditelj je dužan da, u najboljem interesu deteta i učenika, saradjuje sa ustanovom, učestvuje u preventivnim merama i aktivnostima, uvažava i poštuje ličnost svog deteta, druge dece i učenika, zaposlenih i drugih roditelja.

U pravilniku je navedeno da roditelj ne sme svojim ponašanjem u ustanovi da izazove ili doprinese pojavi nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Pravilnikom je utvrdjeno da zaposleni svojim kvalitetnim radom (vaspitno-obrazovnim, obrazovno-vaspitnim, vaspitnim, stručnim i drugim radom) i primenom različitih metoda, oblika rada i aktivnosti obezbedjuju podsticajnu i bezbednu sredinu.

Navedeno je da u ustanovi odeljenski starešina, vaspitač, nastavnik i stručni saradnik izborom odgovarajućih sadržaja i načina rada doprinose sticanju kvalitetnih znanja i veština i formiranju vrednosnih stavova za uzajamno razumevanje, uvažavanje različitosti, konstruktivno prevazilaženje sukoba i drugo.

Oni su dužni da obezbede zaštitu deteta i učenika od “proizvoljnog ili nezakonitog mešanja u njegovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku, kao i zaštitu od nezakonitih napada na njegovu čast i ugled”.

Zaposleni ne sme svojim ponašanjem da izazove ili doprinese nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju na primer – nepoštovanje ličnosti i prava deteta i učenika, nedoslednost u postupanju, neobjektivno ocenjivanje, navedeno je u protokolu.

Beta