NOVI PAZAR – Akcionarsko društvo “Ukras” iz Novog Pazara dostavilo je najpovoljniju ponudu na tender za prvu fazu uredjenja plaže na Ribarićkom jezeru (Gazivode), na potezu sela Vitkoviće, objavio je danas radio Sto plus.

Ta kompanija ponudila je da radove izvede za oko 19,7 miliona dinara bez, odnosno 23,7 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost, što je bilo jeftinije od ponuda preduzeća “Novi Pazar – put” i “Ikan 2013” koja su tražila 19,8 odnosno 19,9 miliona dinara.

Prva faza radova na uredjenju budućeg turističko sportsko-rekreativnog kompleksa podrazumeva obavljanje geodetskih snimanja, izradu nasipa i postavljanje 950 kubika podloge i gornjeg sloja plaže od peska i šljunka.
Tender je sprovela Regionalna razvojna agencija Sandžaka (SEDA), a sredstva za prvu fazu radova obezbedilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

“Ukras” je firma koja je ove godine dobila najveći broj poslova, izuzimajući asfaltiranje ulica, na tenderima lokalne samouprave Novog Pazara, a samo za uredjenje javnih površina u centru tog grada iz budžeta je inkasirala gotovo 70 miliona dinara.

Beta