BEJRUT – Ujedinjenje nacije su danas procenile da je oko 100.000 ljudi raseljeno tokom tri dana turske ofanzive na severoistočnu Siriju, dok su škole, klinike i radnje zatvorene.

U izjavi objavljenoj danas, UN ističu da je većina raseljenih ostaje kod rodjaka ili u susednim zajednicama ali upozoravaju da raste broj onih koji spas od borbi traže u područjima na jugu koja su udaljena od mesta turske ofanzive. Svetska organizacija je takodje saopštila da je zbog borbi izvan upotrebe vodovod u gradu al-Hašakeh, tako da oko 400.000 ljudi nema snabdevanje vodom. Opravka sistema nije moguća dok borbe traju pa UN traži dogovaranje “humanitarne pauze” da bi se rešio taj problem.

Beta AFP