BEOGRAD – Zaključkom koji je Vlada Srbije usvojila danas preporučuje se Narodnoj skupštini da organizuje otvoreni sastanak na kojem bi učestvovali predstavnici svih parlamentarnih stranka, predstavnici Regulatornog tela za elektronske medije i predstavnici svih pružaoca medijskih usluga u oblasti televizije sa nacionalnom frekvencijom.

Na tom bi sastanku trebalo da se razmotri i precizira pojam zastupljenosti bez diskriminacije svih političkih subjekata u toku izborne kampanje.

U cilju unapređenja izbornog procesa, Vlada je donela zaključak kojim se preporučuje Regulatornom telu za elektronske medije da donese Pravilnik kojim će se bliže definisati predstavljanje političkih subjekata u izbornoj kampanji na javnim medijskim servisima.

Vlada Srbije danas je na inicijativu premijerke Ane Brnabić odlučila da formira radnu grupu koja će raditi na predlogu strategije razvoja veštačke inteligencije od 2020. do 2025. godine.

Globalni razvoj oblasti veštačke inteliggencije, naime, nametnuo je potrebu za formiranjem ovog radnog tela koje će definisati strategiju i omogućiti razvoj ove oblasti u Srbiji, navedeno je u saopštenju sa sednice Vlade.

Danas je usvojena i Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta, kojom se propisuju program monitoringa zemljišta, metodologija za sistemsko praćenje kvaliteta i stanja zemljišta, kriterijumi za određivanje broja i rasporeda mernih mesta, kao i lista parametara za određeni tip zemljišta.

Na sednici je usvojen i Program za razvoj elektronske trgovine u Srbiji za period 2019-2020. godine, a koji je namenjen trgovcima koji obavljaju elektronsku trgovinu, pre svega malim i srednjim preduzećima, privrednim društvima i preduzetnicima koji pružaju poštanke (kurirske) usluge, potrošačima, kao i nadležnim inspekcijama.

Primenom Programa otklanjaju se barijere na strani ponude i tražnje na tržištu elektronske trgovine, jača infrastruktura i unapređuje zakonodavni i nstitucionalni okvir u ovoj oblasti.

Zaključkom kojim se utvrđuje da je projekat izgradnje Beogradskog metroa projekat od značaja za Republiku Srbiju, a koji je Vlada danas usvojila, data je saglasnost da investitorska prava u ime i za račun Republike Srbije, kao investitora, za izvođenje radova na izgradnji metroa u Beogradu vrši Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Vlada je na današnjoj sednici dodelila nacionalno sportsko priznanje Dimitriju Grgiću za osvojenu srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u streljaštvu, održanom 2009. godine u Pragu.

Tanjug