NOVI PAZAR – U sklopu obeležavanja globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru organizovao je danas predavanje na temu „Pravni okviri suzbijanja nasilja nad ženama“.

Globalna kampanja, “16 dana aktivizma” obeležava se u celom svetu, počinje danas Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.

Cilj kampanje je podizanje svesti javnosti i preduzimanje aktivnosti za suzbijanje nasilja nad ženama.

Podaci govore da u Srbiji skoro polovina žena doživi neki vid nasilja, da ono ne opada i da je za poslednjih 10 godina u porodici ubijeno više od 320 žena. Zbog toga je ovo jedan od najvećih problema našeg društva.

O pravnim okvirima suzbijanja nasilja nad ženama govorio je Prof. dr Emir Ćorović, a dr Zorana Antonijević iz Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji predstavila je rezultate istraživanja o položaju i bezbednosti žena u Srbiji. Ona je rekla da skoro 30 odsto anketiranih žena smatra da nasilje u porodici treba da ostane porodična u okvirima porodice.

Predavanju na Državnom univerzitetu pored studenata, prisustvali su i učenici novopazarskih srednjih škola, ali i predstavnici Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Novog Pazaru, predškolskih ustanova, Centra za socijalni rad i nevladinog sektora.