NOVI PAZAR – U završnom ciklusu izrade Plana javnog zdravlja, koji je u Novom Pazaru usvojen, održana je radionica o finansiranju javnog zdravlja na lokalnom nivou uz podršku Stalne konferencije gradova i opština. U radionici su učestvovali svi relevanti faktori lokalne zajednice koji mogu doprineti izradi i realizaciji akcionog plana za unapređenje javnog zdravlja.

Finansiranje javnog zdravlja na lokalnom nivou kroz programski budžet i projektno finansiranje, iskustva zemalja članica EU i pisanje predloga projekata, bile su teme ove radionice, kojom se zaokružuje podrška Stalne konferencije gradova i opština u planiranju javnog zdravlja.

”Moram da kažem da su i Tutin i Novi Pazar izuzetno uspešno odradili ovaj posao. Plan u Pazaru je usvojen, u Tutinu bi trebalo uskoro. Ono što je najvažnije da ste vi napravili sjajna partnerstva sa svim akterima u lokalnoj zajednici i da uspostavite nešto što do sada nije postojalo u Srbiji, a to su partnerstva za javno zdravlje i budžetske linije za javno zdravlje, jer vi faktički počinjete na jedan sistematičan način da sprovodite preventivne aktivnosti na očuvanju zdravlja vašeg stanovništva”, izjavila je ispred Stalne konferencije gradova i opština Jasmina Tanasić.

Član Gradskog veća zadužen za zdravstvo i socijalna pitanja Fevzija Murić rekao je da se na strateškom dokumentu dogo radilo, te istako značaj radionice o finsniranju programa za unapređenje javnog zdravlja.

”Taj akcioni deo nam je jako bitan zato što smo najmljađi grad u Evropi, zato što imamo povoljnu demografsku sliku i veoma je važno da taj trend održimo, i ne samo održimo, već i da ga unapređujemo. A da bismo zadržali takav trend, moramo da imamo zdravo stanovništvo”, kazao je Murić.

Na osnovu analize javnog zdravlja na teritoriji Novog Pazara Zavod za javno zdravlje utvrdio je dva osnovna prioriteta: vodosnabdevanje na seoskom području i zdravstvena prosvećenost stanovništva.

S obzirom da je plan javnog zdravlja mnogo više od zdravstvenog sistema, jer se bavi očuvanjem i unapređenjem zdravlja zdravog stanovništva, osim predstavnika zdravstvenih instritucija, u radionici su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, saveta za zdravlje i ekologiju i centara za socijalni rad iz Novog Pazara i Tutina.


rtvnp