SARAJEVO – Prema podacima iz jula ove godine u BiH boravi 38 osoba koje imaju status stranaca sa supsidijarnom zaštitom, odnosno osoba koje ne isunjavaju uslove za dobijanje statusa izbeglice I ako postoje ozbiljni razlozi za verovanje da će se povratkom u zemlju porekla suočiti sa stvarnim rizikom.

Taj podatak je naveden u Izveštaju o zbrinjavanju izbeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za prošlu godinu, a koji je objavljen u julu ove godine.

Prema istom izveštaju 74 osobe ima status izbeglice.

Stranci pod supsdijarnom zaštitom porijeklom su iz Turske (22 osobe), Sirije (11 osoba), dva iz Iraka i po jedna osoba iz Egipta, Kuvajta i Pakistana, preneo je sarajevski portall Klix.

Najviše stranaca pod supsidijarnom zaštitom boravi na teritoriji Kantona Sarajevo (28), Tuzlanskog kantona (pet), Srednjobosanskog kantona (tri) i Zeničko-dobojskog kantona (dva).

U odnosu na podatke iz Izvještaja za 2017. godinu broj izbeglica je manji (nije bilo novih rešenja kojim se odobrava izbeglički status u BiH), dok je broj stranaca pod supsidijarnom zaštitom u porastu.

Tanjug