Naslovna Društvo Udruženje psihologa sprovodi neurofidbek terapiju, projekat SWISS PRO programa

Udruženje psihologa sprovodi neurofidbek terapiju, projekat SWISS PRO programa

NOVI PAZAR – Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije kroz program Swiss PRO pružaju podršku Gradu Novom Pazaru za unapređenje socijalne uključenosti i poboljšanje položaja ranjivih grupa kroz projekat unapređenja savetodavno terapijske usluge kroz uvođenje NEUROFIDBEK terapije.

Vrednost projekta je 15.815 dolara, a projektni partner je Udruženje psihologa Novi Pazar.

Sertifikat za sprovođenje socijalno inovativnog projekta uručen je u Kragujevcu, a prema rečima predstavnika Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Irfana Dugopoljca, reč je o novinama od izuzetne važnosti.

“Unapređenje savetodavno – terapijske usluge kroz uvođenje Neurofidbek terapije je inovativni pristup u radu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koje je trenutno dostupno samo u nekoliko gradova Republike Srbije. Ova usluga je omogućila roditeljima da pruže svojoj deci potrebnu kontinuiranu podršku u svojoj zajednici i na taj način pospešila napredak u razvoju dece”.

Ova terapija da bi dala odgovarajući efekat mora da se primenjuje tri puta nedeljno u kontinuitetu najmanje tri meseca.

Takođe, veoma je skupa i korisnicima kojima je potrebna je samim tim nedostupna. Unapređenje ove usluge bi kroz inovativni pristup proširilo mogućnosti lečenja i rada sa decom sa smetnjama i invaliditetom i pružilo roditeljima dodatnu podršku kada je u pitanju adekvatan rast i razvoj njihove dece.

Uvođenje Neurofidbek terapije obuhvata nabavku Neurofidbek aparata, obučavanje stručnih radnika za njegovo korišćenje i primenu aparata u dijagnostičkom i terapijskom radu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. U okviru projekta biće spovedeno istraživanje čiji će cilj biti ispitivanje efikasnosti primene Neurofidbeka kod dece i mladih sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom. Uzorak će sačinjavati korisnici koji će biti obuhvaćeni tretmanom (minimum 75 korisnika).

Exit mobile version