NOVI PAZAR – U okviru projekta „Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika”, raspisan je javni poziv za izbor korisnika u cilju dodelu montažnih kuća i građevinskog materijala. Projektom su obuhvaćena interno raseljena lica i povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji Projekat finansira Evropska unija kao deo šireg programa “EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika”, a relizuje Grad Novi Pazar u partnerstvu sa Muslimanskim humanitarnim društvom „Merhamet – Sandžak“.

“Reč je o ponovljenom javnom pozivu koji je raspisan 23. januara i traje do 6.2.2020. godine. U okviru poziva dodeljuje se 3 montažne kuće od kojih dve za interno raseljena lica i jedna za povratnike po Sporazumu o readmisiji. Projektom je obuhvaćena i dodela 4 paketa građevinskog materijala – dva za interno raseljena lica i dva za povratnike po Sporazumu. Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva interno raseljena lica i povratnici iz inostranstva koji su vraćeni posle 01.01.2008.godine”, kazao je koordinator projekta i član Gradskog veća Fevzija Murić.
Svi zainteresovani mogu da preuzmu dokumentaciju potrebnu za prijavu na konkurs, u kancelarijama MHD „Merhamet –Sandžak“, ulica Kragujevačka 14, u periodu od 10-14h.

Javni poziv je objavljen na zvaničnoj stranici Grada Novog Pazara, kao i na web stranicama Povereništva za izbeglice i migracije i MHD Merhamet- Sandžak“.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here