NOVI PAZAR – Gradski štab za vanredne situacije doneo je odluku o podeli određene količine dezinfekcionih sredstava stambenim zajednicama.

“Ova odluka doneta je sa ciljem sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti. Na osnovu registra stambenih zajednica izvršili smo anketiranja i ustanovljeno da su stanari 63 zgrade spremni da zajedno sa gradskim preduzećima koja rade taj posao, izvrše čišćenje i dezinfekciju”, kazao je rukovodilac Odeljenja za stambeno – komunalne poslove Gradske uprave Hidajet Plojović.

“Posebna zahvalnost ide profesionalnim upravnicima i upravnicima iz reda vlasnika stanova, koji su izrazili punu spremnost na saradnju sa svim gradskim službama. Akcija je započela danas i u narednom periodu će, u zavisnosti od toga koliko ljudi fizički mogu da postignu, biti izvršena dezinfekcija svih zgrada u Novom Pazaru”, rekao je Plojović, pojašnjavajući da je reč o procesu a ne o jednokrsrnoj akciji.

Zbog toga je angažovanje stanara neophodno, ali na način njihovog učešća u aktivnosti ukazivaće stručna lica koja će raditi na terenu.