NOVI PAZAR – Na sastancima se razgovaralo o aktuelnoj situaciji u školama po pitanju nastave na bosanskom jeziku, upisu dece u prvi razred osnovne škole, plana upisa učenika u srednje škole, ali i o izazovima sa kojima su se škole susretale u realizaciji nastave na daljinu tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom koronavirusa.

Zaključeno da će škole u saradnji sa BNV intenzivirati sastanke, razgovore i zajedno predlagati tribine, projekte i aktivnosti s ciljem unapređenja nastave u skladu sa njenim sve većim potrebama rezultiranim rastom broja učenika u nastavi na bosanskom jeziku.

Nastava na bosanskom jeziku po podacima iz školske 2019/2020. godine odvija se u 39 obrazovno-vaspitnih ustanova u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju. To uključuje 26 osnovnih škola, 10 srednjih škola i 3 predškolske ustanove. Ukupan broj učenika je 17 235, sa tendencijom daljeg rasta.