NOVI PAZAR – Građanima iz kategorije starih i nemoćnih, bolesnih i osobama sa invaliditetom biće omogućeno da u nedelju, 21.6. 2020. godine glasačko pravo ostvare van biračkog mesta.

Pravo na glasanje van biračkog mesta ostvaruju navedene kategorije lica, isključivo na osnovu prethodne prijave Radnom telu Republičke izborne komisije. Prijave se vrše u petak 19.6. i subotu 20. 6. tekuće godine, u vremenu od 8 do 20 sati, putem telefona 311- 530. Pozivom na broj telefona neophodno je dostaviti ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta lica koje želi da glasa van biračkog mesta, kontakt telefon, uz obavezno obrazloženje zašto je lice sprečeno da biračko pravo ispuni na biračkom mestu.

Svako ko je prijavljen da glasa van biračkog mesta, moći će to pravo da ostvari isključivo pošto članovi Radnog tela utvrde da navedena adresa prebivališta pripada teritoriji biračkog mesta gde je lice upisano.

Svi punoletni građani koji imaju pravo glasa, moći će u nedelju da glasaju čak i ako do dana održavanja izbora ne dobiju poziv, saopštila je opštinska izborna komisija.