NOVI PAZAR – Težnja produbljivanja saradnje kroz različite projekte i planovi za buduću saradnju Novog Pazara i Sarajeva, bili su fokus sastanka gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca, predsedavajućeg Skupštine Kanton Sarajevo, Mirze Čelika i i ministra kulture i sporta, Kenana Alikadića.

Na sastanku u Sarajevu precizirano je da će u narednom periodu ovi gradovi ojačati razmenu na polju kulture, te da će potpisivanjem Protokola o saradnji, biti precizirani svi detalji, zaključeno je prilikom te posete.

Zvanična poseta gradonačelnika Novog Pazara i njegovih saradnika Sarajevu, doprinela je otvaranju mnogih tema iz različitih oblasti, sa ciljem da Sarajevo građanima Sandžaka ponudi više kulturnih i sportskih projekata, izjavio predsedavajući Skupštine Kanton Sarajevo, Mirza Čelik.

,,Jedna od odluka sastanka, bila je da delegacija Kantona Sarajevo, zajedno sa ministrom kulture i sporta, Kamernim teatrom i pozotištem, ponudi građanima Novog Pazara nešto što mi u Kantonu imamo. Potrudićemo se i da Kamerni teatar, sa svojim predstavama poseti Novi Pazar. Sledi potpisivanje Protokola o saradnji izimedju premera Kantona Sarajevo i gradonačelnika Novog Pazara, koji će se pre svega odnositi na kulturu, sport, infrastrukturalne projekte. Pomoć ćemo pružiti i kroz Ministarstvo prostornog planiranja i zaštite okoline, u vezi dobijanja sredstava, jer Sarajevo ima programe i saradnju sa tavkvim institucijama. Naša pomoć će biti vidljiva kroz različite segmente, od saobraćaja do turizma. Ja sam lično posetio Novi Pazar i preporučujem svojim sugrađanima iz Kantona Sarajevo da učine isto. Građane Novog Pazara pozivam da posete naše planine i Sarajevo film festival, koji će biti organizovan kroz nekoliko meseci,,- izjavio je predsedavajući Skupštine Kanton Sarajevo Mirza Čelik.

Gradonačelnik Novog pazara zadovoljan je proteklim sastankom, koji je pokazao da se kvalitetna postojeća saradnja može unaprediti.

,,Intenziviranje saradnje Novog Pazara i Sarajeva je prioritet, jer prostora za nove projekte uvek ima. Pored kulture, sporta,privrede i turizma, za nas je važno njihovo iskustvo u izradi projekata, koje će preneti na naše saradnike. Uzvratnu posetu smo takodje dogovorili sa predsedavajućim Skupštine Kantna Sarajevo i premijerom Kantona. Građani BiH su naši stalni gosti, tako da nas očekuje puno zajedničkog posla u budućem periodu. Sporazum će vrlo brzo biti potpisan i biće precizirane sve oblasti saradnje između Novog Pazara i Sarajeva,, izjavio je gradonačelnik Novog Pazar Nihat Biševac u toku posete Sarajevu.

Bliske veze i dugogodišnja saradnja Novog Pazara i Sarajeva, dobra je osnova, ne samo za dalji rad, nego i kao mogućnost njenog obogaćivanja, kako sadržajima, tako i novim projektima.


rtvnp